PROJECT 6

 

Schoolmeubilair 1 2018

Toen wij in september 2017 samen met Esther Aniwaa, op eigen kosten naar Ghana gingen, bezochten we 13 geselecteerde arme ‘public schools’. We schrokken van de slechte voorzieningen: kinderen lagen op de grond sommen te maken en als ze zitten dan is het vaak opgepropt op een schoolbank. Terug in Nederland besloten we dat we al deze dertien scholen zouden kunnen helpen met meubilair. In overleg met de schoolhoofden is er een inventarisatie gemaakt naar de behoefte aan meubilair. In het voorjaar van 2018 hebben wekenlang lokale timmerlieden en kleine bedrijfjes het meubilair vervaardigd. Inmiddels beschikken alle scholen over grote en kleine schoolbanken en tafels en stoelen. Dit eerste meubelproject betrof 520 zitplaatsen voor schoolkinderen voor 13 public schools. Daarnaast is op diverse scholen klein onderhoud gepleegd en zijn er ook leerboeken geleverd.
Media bekijken