PROJECT 5

Schoolbibliotheek 2017

Bij de Corsa school wil men graag de leesvaardigheid van kinderen verbeteren. Hun vraag is om een schoolbibliotheek te realiseren waar kinderen iedere week komen lezen in Engelstalige boeken. In januari/februari 2017 is gestart met de voorbereiding van de bibliotheek (incl. meubilair en leesboeken) in het dorp Sefwi Bekwai. Zoals gebruikelijk wordt het project in vier fases opgedeeld en wordt na elke fase een verslag gedaan en worden foto’s opgeleverd als bewijs. Boeken worden geleverd door Biblionef Ghana. De complete bibliotheek is klaar in september. Deels gefinancierd door De Werkplaats kindergemeenschap te Bilthoven (Kerstmarkt WP 2016) en deels door een donatie van de Emmaus te Bilthoven. De impact van deze voorziening is heel groot: in het lesprogramma van de Corsa school met ca. 500 kinderen wordt nu voor elk kind leestijd in de bibliotheek gepland en zijn kinderen verplicht elke week in het Twi’s (kleine kinderen) en Engels (grotere kinderen) te lezen. De leesvaardigheid van kinderen wordt op de wijze aanzienlijk verbeterd. De bibliotheek is in september 2017 tijdens het bezoek van John & Indra en Esther officieel geopend met een prachtig feest.
Media bekijken