PROJECT 2

Naaischool 2016

Esther de moeder van Samual suggereerde om een gratis naai-opleiding van 2 jaar op te richten om kansarme kinderen een toekomst op een baan te bieden. In dit project richt Stichting GSS zich op kinderen die op een of andere wijze het reguliere schoolonderwijs vroegtijdig hebben moeten verlaten. In december 2015 is in Nederland gestart met de inzameling van 20 veelal Singer handnaaimachines en 1 elektrische machine. Van bekenden en via Marktplaats kregen we deze machines gratis. In januari 2016 zijn de machines verstuurd met de belangeloze hulp van de Fa. Vermeer Zeist (transport naar haven Rotterdam), Fladderak verpakkingsbedrijf en Bolloré Logistic voor de verscheping naar Ghana en binnenlands transport naar het dorp Sefwi Bekwai.
De naaimachines hebben er ca. 4 maanden over gedaan om op de plek van bestemming te komen. Tussentijds is men in Ghana druk geweest om de hele organisatie op poten te zetten. Er is een klaslokaal bij Corsa school op onze kosten gerenoveerd en beveiligd. Er zijn lokaal tafels en stoelen gemaakt voor de naai-opleiding. Veel tijd is gestoken in het vinden van een professionele ‘’master’’ die verantwoordelijks is voor de opleiding. Via de lokale radio zijn kinderen geworven die zich konden aanmelden om de gratis opleiding te volgen. Op 1 oktober 2016 is de naai-opleiding officieel van start gegaan. Met 17 kinderen (meest meisjes) is gestart. Helaas zijn er nu nog 13 studenten die het programma volgen. De reden dat een aantal kinderen is afgehaakt ligt in het feit dat ze moeilijk naar de naaischool in het dorp konden komen of thuis moesten helpen met het verwerven van een inkomen. Dankzij een donatie van stichting Emmaus Domstad hebben we de naaischool kunnen realiseren.
Media bekijken