PROJECT 13


Kleuterschool Kofikrom 2020

 
 
Dit deelproject is 100% gefinancierd door de Stichting de grootste familie helpt https://www.stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl
Begin dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de kleuterschool bij basisschool Kofikrom. We hebben inmiddels een vast ontwerp voor het gebouw wat identiek is aan de reeds eerder gerealiseerde twee kleuterscholen Akaasu en Alata. De capaciteit is geschikt voor ca. 50 tot 80 kleuters per gebouw. Er is een grote behoefte aan kleutergebouwen. Kleuteronderwijs is slecht georganiseerd en is een hiaat in het onderwijssysteem. Soms zie je dat kinderen onder een grote boom of in een noodvoorziening worden opgevangen of kinderen blijven tot de primary school gewoon thuis. Hierdoor ontstaan al direct leerachterstanden die op de primary school ingehaald moeten worden. Door de nieuwe kleuterscholen worden kinderen in staat gesteld op een goede manier onderwijs te krijgen en spelenderwijs te leren. 

Het eigenaarschap van de kleuterscholen ligt bij de scholen zelf, zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het kleuteronderwijs en het aantrekken van nieuwe kinderen. De lokale Ghanese overheid zorgt voor de aanstelling en betaling van docenten wanneer er een kleuterschool wordt opgeleverd. 

We werken in Ghana met een vast bouwteam dat inmiddels goed is ingewerkt. Door onze reguliere activiteiten stimuleren we de lokale economie en dat biedt inkomensperspectief voor vele vaklieden. Om het commitment van het project te vergroten wordt een bijdrage gevraagd van de lokale gemeenschap. Deze bijdrage wordt geleverd in de vorm van arbeid. Vaak graven de mannen de fundering, maken ze de bouwblokken of helpen ze bij het metselen. Afgelopen februari is met de bouw daadwerkelijk gestart. Bouwblokken werden handmatig gemaakt en de fundering gegraven en gestort. Daarna de tweede fase: het metselen van de bouwblokken en het plaatsen van kozijnen.  In de derde fase werd de dakconstructie op het gebouw gezet, de zinken dakplaten op het dak gemonteerd en  werden vloeren gestort. In de laatste en vierde fase is het gebouw gestuct en afgewerkt en geschilderd. Ook is schoolmeubilair lokaal gemaakt en geleverd. Eind mei 2020 werd het hele gebouw opgeleverd.

Wij danken de Stichting Grootste familie van Nederland van harte voor de financiering van dit project!

Media bekijken