PROJECT 13


Kleuterschool Kofikrom 2020

Stichting De Grootste Familie Helpt gaat de bouw van een nieuwe kleuterschool bij de basisschool Kofikrom voor 100% financieren. Een kleuterschool zoals eerder gebouwd bij Akaasu en Alata, geschikt voor maximaal 80 kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. De opdracht om voorbereidingen te treffen is in december 2019 gegeven aan het coordination team. Men zal gaan overleggen met schoolhoofd, chief, ouders kinderen en de gemeenschap Kofikrom. Tevens zullen er calculaties gemaakt worden van de kleuterschool en zullen lokale vaklieden geraadpleegd worden over de kosten van de bouw.

Media bekijken