PROJECT 11

 

 

Kleuterschool Alata (gereed 2019)

Het project Kleuterschool Alata is begin maart 2019 gestart. Op deze pagina zal de voortgang van het project het komende jaar bijgehouden worden.
Het ontwerp van deze kleuterschool is precies gelijk aan het design en de afmetingen van onze eerste kleuterschool Akaasu, grootte ca. 12 x 6 meter. Er kunnen circa 80 kinderen van 4 jaar en ouder starten met onderwijs. Doordat er in de regio een groot tekort aan kleuterscholen is, starten veel kinderen die naar de ‘primary’ school (basisonderwijs) gaan, al direct met een leerachterstand. Met de komst van een kleuterschool kunnen kinderen eerder naar school. Een bijkomend voordeel is dat wanneer kinderen naar de kleuterschool gaan ouders meer kunnen werken en dat heeft een gunstige invloed op hun gezinsinkomen.
Eind maart 2019 is de eerste fase van het bouwproject afgerond. Het is vrij snel gegaan omdat de plaatselijke bevolking heeft meegeholpen. Wij vinden het belangrijk dat dorpsbewoners meehelpen om de betrokkenheid te vergroten. Honderden stenen zijn met behulp van een mal gemaakt, de funderingsruimte is gegraven en volgestort met beton dus fase 2: het metselen van het gebouw kan nu starten.
Eind mei 2019 is de tweede fase van het project afgerond. Zoals te zien is op de foto’s zijn de muren van de kleuterschool gemetseld en de kozijnen en deurposten aangebracht.
De stichting heeft de gelden voor de derde fase begin juni overgeboekt. De verwachting is dat over ca. 3 maanden deze derde fase gereed is. Het regenseizoen kan deze termijn altijd behoorlijk beïnvloeden. De derde fase behelst het installeren van het dak, stucen van de behuizing en storten van de vloer.
Dit project wordt 100% gefinancierd door de Werkplaats Kindergemeenschap (BO/VO) uit Bilthoven (kerstactie voortgezet onderwijs (2018) en paasmarkt basisonderwijs (2019)
Media bekijken