PROJECT 11

 

Kleuterschool Alata 2019

Er was al een lagere school in het dorpje Alata, maar voor kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar was er geen huisvesting. Dankzij de opbrengst van de kerst- en paasmarkt bij Kindergemeenschap De Werkplaats uit Bilthoven hebben we een mooie kleuterschool kunnen realiseren. De kinderen en hun ouders in Alata zijn heel blij en dankbaar met de steun van kinderen van de basisschool en het middelbaar. Wij danken alle werkers, medewerkers en ouders voor hun hulp en giften!

Het resultaat van 9 maanden hard werken.

Maart 2019 startten we met de eerste fase van de bouw van de kleuterschool. Om de betrokkenheid van de Alata gemeenschap te vergroten en ook om kosten te besparen hebben de bewoners van het dorp geholpen met het maken van honderden stenen met een mal, ze hebben de funderingsruimte gegraven en volgestort met beton. Daarna hebben de lokale vaklieden zoals metselaars, timmerlieden e.d. de klus verder geklaard. Na de ontvangst van foto’s en video’s hebben we besloten geld over te maken voor de tweede fase. Deze bestond uit het metselen van de behuizing en het plaatsen van kozijnen. Ook hiervan hebben we film- en fotomateriaal ontvangen en vervolgens opnieuw een deel van het geld overgemaakt. In de derde fase is het dak gerealiseerd en een betonnen vloer gestort. De laatste fase betrof het stuc- en schilderwerk, het afhangen van de deuren etc. De afronding vond plaats begin november 2019 en nu, 9 maanden later staat er een schitterend solide kleutergebouw.

Het ontwerp van deze kleuterschool is precies gelijk aan het design en de afmetingen van onze eerste kleuterschool bij Akaasu, nl ca. 12 x 6 meter. De totaalkosten voor de realisatie van dit gebouw komen neer op ca. 5000 euro. Er kunnen 50 tot 80 kinderen van 4 jaar en ouder starten met onderwijs. In Alata is men heel blij want door de komst van de kleuterschool starten kinderen eerder met het leren van cijfers, letters etc. Goed voor hun eigen ontwikkeling, maar ook fijn voor de onderwijzers die anders op de lagere school geconfronteerd worden met kinderen met een leerachterstand. Een bijkomend voordeel is dat wanneer kinderen naar de kleuterschool gaan ouders meer kunnen werken en dat heeft een gunstige invloed op hun gezinsinkomen. Met de hulp van de Kindergemeenschap Werkplaats hebben we weer een kleine Afrikaanse gemeenschap de goede kant opgeholpen!   

Media bekijken