PROJECT 15


Kleuterschool Sukusuku 2020

Het laatste onderdeel van het grote project wat we dit jaar (2020) met Stichting Wilde Ganzen hebben opgestart is opgeleverd; kleuterschool Sukusuku.
Begin dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de kleuterschool bij basisschool Kofikrom. We hebben inmiddels een vast ontwerp voor het gebouw wat identiek is aan de reeds eerder gerealiseerde twee kleuterscholen. De capaciteit is geschikt voor ca. 50 tot 80 kleuters per gebouw. Er is een grote behoefte aan kleutergebouwen want het kleuteronderwijs is slecht georganiseerd en is een hiaat in het onderwijssysteem. Soms zie je dat kinderen onder een grote boom of in een noodvoorziening worden opgevangen of kinderen blijven tot de primary school gewoon thuis. Hierdoor ontstaan al direct leerachterstanden die op de primary school ingehaald moeten worden. Door de nieuwe kleuterscholen worden kinderen in staat gesteld op een goede manier onderwijs te krijgen en spelenderwijs te leren.
Het eigenaarschap van de kleuterscholen ligt bij de scholen zelf, zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het kleuteronderwijs en het aantrekken van nieuwe kinderen. De lokale Ghanese overheid zorgt voor de aanstelling en betaling van docenten wanneer er een kleuterschool wordt opgeleverd.

We werken in Ghana met een vast bouwteam dat inmiddels goed is ingewerkt. Door onze reguliere activiteiten stimuleren we de lokale economie en dat biedt inkomensperspectief voor vele vaklieden. Om het commitment bij het project te vergroten, wordt een bijdrage gevraagd aan de lokale gemeenschap. Deze bijdrage wordt geleverd in de vorm van arbeid. Vaak graven de mannen de fundering, maken ze de bouwblokken of helpen ze bij het metselen.
Begin dit jaar is gestart met de bouw van kleuterschool Kofikrom. Dit mooie gebouw is in mei 2020 opgeleverd. Daarna is direct gestart met de kleuterschool Sukusuku. De kleuterscholen worden in vaste bouwprocessen opgebouwd.
De eerste fase bestaat uit het handmatig maken van bouwblokken en er wordt een fundering gegraven en gestort. Daarna volgt de tweede fase: het metselen van de bouwblokken en het plaatsen van kozijnen.  In de derde fase wordt de dakconstructie op het gebouw gezet, de zinken dakplaten op het dak gemonteerd en worden vloeren gestort. In de laatste en vierde fase is het gebouw gestuct en afgewerkt en geschilderd. Ook is schoolmeubilair lokaal gemaakt en geleverd. Begin november 2020 is de kleuterschool Sukusuku opgeleverd.

Het complete project dat we in 2020 hebben gerealiseerd, bestaat uit 2 kleuterscholen Sukusuku en Kofikrom en 22 speeltoestellen. Naast Stichting Wilde Ganzen hebben Triodos Foundation (€2500) en St. Willems Koopfonds (€1000) aan dit project bijgedragen en zijn inkomsten van schoolsupporters ingezet. Zonder hulp van onze schoolsupporters, stichting Wilde Ganzen en de fondsen zouden wij dit project niet hebben kunnen realiseren.

Media bekijken